zainteresowania:

 • Szkło konstrukcyjne
 • Fasady
 • Zachowanie szkła w podwyższonej temperaturze i w warunkach pożarowych
 • Kompozyty drewniano-szklane
 • Lepkosprężyste cechy klejów konstrukcyjnych i folii do laminowania szkła
 • Modelowanie numeryczne kruchego zniszczenia materiałów
 • Symulacje numeryczne
 • Modelowanie parametryczne Rhino/Grasshopper
 • Digital Image Correlation (DIC)

ORGANIZACJE:

 • Członek komitetu CEN/TC 250/SC 11 „Structural Glass”
 • Członek Komitetu Zarządzającego (Delegat Polski) COST Action CA18120 „Reliable roadmap for certification of bonded
  primary structures”, participation from 01/2019
 • Członek Komitetu Zarządzającego (Delegat Polski) COST Action TU1403: Adaptive Facades Network. COST profile
 • Czonek Komitetu Technicznego ds. Szkła (nr 198) w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
 • Przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Projektowania Konstrukcji i Elementów Budowlanych ze Szkła (nr 325) w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
 • Członek Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach
 • Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych | Ogólnopolska Sekcja Przemysłu Szklarskiego w Katowicach NOT

RECENZENT:

 • The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
 • Composite Structures (Elsevier)
 • Engineering Structures (Elsevier)
 • Construction and Building Materials (Elsevier)
 • Archives of Civil and Mechanical Engineering (Elsevier)
 • Glass Structures & Engineering (Springer)
 • Results in Engineering (Elsevier)
 • International Journal of Mechanics and Materials in Design (Springer)
 • Journal Architecture | Civil Engineering | Environment ACEE (Politechnika Śląska)
 • Indian Journal of Engineering & Materials Sciences (IJEMS)
 • Baltic Forestry | International Scientific Journal
 • International Journal of Structural Glass and Advanced Materials (Science Publications)
 • Sustainability (MDPI)
 • Archives of Civil and Mechanical Engineering (Elsevier)
 • Results in Engineering (Elsevier)
 • Applied Sciences (MDPI)

EDYTOR:

 • Materials (MDPI) – Topic Editor
 • International Journal of Structural Glass and Advanced Materials Research (Science Publications)

EKSPERT:

 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE ZA GRANICĄ:

 • 2021 | Visiting researcher, Institut für Baukonstruktion, Technische Universität Dresden, Niemcy
 • 2020 | Visiting researcher, SIMLab SFI CASA, Department of structural Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norwegia (wyjazd planowany we wrześniu 2020 r.)
 • 2020 | Visiting researcher, Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering (ISISE) research Unit, University of Minho, Guimarães, Portugalia
 • 2019 | Visiting researcher, Institut für Baukonstruktion, Technische Universität Dresden, Niemcy
 • 2019 | Visiting researcher, Technical University Delft, Holandia
 • 2018 | Visiting researcher, Department of Engineering and Architecture, University of Trieste, Włochy
 • 2017-2018 | Postdoc, Division of Structural Mechanics, Faculty of Engineering LTH, Lund University, Szwecja
 • 2015-2016 | R&D Glass, Eckersley O’Callaghan Ltd, Londyn, Wielka Brytania
 • 2013-2014 | Visiting researcher,  Department of Building Technology, Faculty of Technology, Linnaeus University, Växjö, Szwecja

promotor pomocniczy (Doktoraty zakończone):

 • dr inż. A. Bula „Numeryczna analiza klejonych połączeń zakładkowych stal-CFRP”, Politechnika Śląska (obrona 28.10.2020 r.)
 • David Kinsella PhD  „Annealed Glass Failure Modelling – A Weakest-Link Approach with Statistical Analysis”, Lund University, Szwecja (obrona 19.02.2021 r.)

promotor pomocniczy (Doktoraty):

 • mgr inż. F. Firmo „Structural behaviour of large glass facade panels” | University of Coimbra, Portugalia
 • mgr inż. Marta Hirsz „Strefa przypodporowa belek zespolonych ze szkła i betonu zbrojonego” | Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Andrzej Malewski „Szkło gięte na gorąco” | Politechnika Poznańska

NAGRODY i WYRÓŻnienia:

 • Laureat nagrody im. prof. Stefana Bryły za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze i zawodowe w zakresie zastosowania szkła konstrukcyjnego w budownictwie kubaturowym, w tym badań dotyczących zachowania elementów szklanych w różnych warunkach eksploatacji. Nagroda została przyznana przez kapitułę nagrody powołaną przez Prezydium Zarządu Głównego PZITB na wniosek Komitetu Nauki.
 • Laureat nagrody „Naukowiec przyszłości 2021” w kategorii: Nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości, przyznana za realizację projektu badawczego pn. “Innowacyjne rozwiązania dla szkła laminowanego mocowanego punktowo o zwiększonej nośności pokrytycznej” oraz pozytywne podejście do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa. Nagroda przyznana w czasie Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu w dniach 26.09.2021-29.09.2021
 • Indywidualna nagroda naukowa III stopnia przyznana przez Rektora Politechniki Śląskiej (2020)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym (2019-2021)
 • Rektorski grant I stopnia za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty (2019)
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Śląskiej (II stopnia) za osiągnięcia naukowe (2019)