zainteresowania:

 • Szkło konstrukcyjne
 • Zachowanie szkła w podwyższonej temperaturze i w warunkach pożarowych
 • Kompozyty drewniano-szklane
 • Lepkosprężyste cechy klejów konstrukcyjnych i folii do laminowania szkła
 • Modelowanie numeryczne kruchego zniszczenia materiałów
 • Symulacje numeryczne
 • Modelowanie parametryczne Rhino/Grasshopper
 • Digital Image Correlation (DIC)

ORGANIZACJE:

 • Członek komitetu CEN/TC 250/SC 11 „Structural Glass”
 • Członek Komitetu Zarządzającego (Delegat Polski) COST Action TU1403: Adaptive Facades Network. COST profile
 • Czonek Komitetu Technicznego ds. Szkła (nr 198) w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
 • Czonek Komitetu Technicznego ds. Projektowania Konstrukcji i Elementów Budowlanych ze Szkła (nr 325) w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
 • Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych | Ogólnopolska Sekcja Przemysłu Szklarskiego w Katowicach NOT

RECENZENT:

 • Journal Architecture | Civil Engineering | Environment (ACEE)
 • International Journal of Structural Glass and Advanced Materials Research
 • Indian Journal of Engineering & Materials Sciences (IJEMS) – IF=0.485
 • Baltic Forestry | International Scientific Journal – IF=0.635
 • Composite Structures (Elsevier) – IF=3.858
 • International Journal of Mechanics and Materials in Design (Springer) – IF=2.102

EDYTOR:

 • International Journal of Structural Glass and Advanced Materials Research (Science Publications)

EKSPERT:

 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

promotor pomocniczy (Doktoraty):

 • mgr inż. A. Bula „Numeryczna analiza klejonych połączeń zakładkowych stal-CFRP” | Politechnika Śląska
 • mgr inż. F. Firmo „Structural behaviour of large glass facade panels” | University of Coimbra, Portugalia
 • mgr inż. Marta Hirsz „Strefa przypodporowa belek zespolonych ze szkła i betonu zbrojonego” | Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Andrzej Malewski „Szkło gięte na gorąco” | Politechnika Poznańska
 • David Kinsella MSc  „Modeling of annealed glass fracture” | Lund University, Szwecja

NAGRODY i WYRÓŻnienia:

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym (2019-2021)