WYKSZTAŁCENIE:

 • 2020 | Doktor habilitowany (Inżynieria Lądowa i Transport)
 • 2014 | Doktor inżynier (Budownictwo) Tytuł pracy doktorskiej: Experimental and numerical analysis of hybrid timber-glass beams, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
 • 2013 | Scientific Methodology and Planning, Design studies of Timber-Glass composite elements. Linnaeus University, Sweden,
 • 2010 | Studia podyplomowe. Stosowanie Eurokodów w Budownictwie. Politechnika Krakowska
 • 2009 | Magister inżynier (Budownictwo) Tytuł pracy magisterkiej: Szkło jako materiał budowlany. Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
 • 2007 | Bachelor of Science (Civil Engineering) Tytuł pracy inżynierskiej: Retractable roof and family lounge at Brøndby Stadium. Praca wykonana we współpracy z Grontmij|Carl Bro. University of Southern Denmark
 • 2006 | Inżynier (Budownictwo) Tytuł pracy inżynierskiej: Elektrownia wiatrowa. Projekt trzonu i fundamentu. Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

doświadczenie zawodowe:

 • 2021 – obecnie | Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Katedra Inżynierii Budowlanej, Gliwice. Profesor uczelni
 • 2014 – 2021 | Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Katedra Inżynierii Budowlanej, Gliwice. Adiunkt
 • 2017 – 2018 | Lund University, Faculty of Engineering LTH, Structural Mechanics, Lund, Szwecja. Postdoc
 • 2015 – 2017 | Eckersley O’Callaghan Ltd, London, Structural Glass Engineer, R&D Comittee Member
 • 2015 – 2017 | Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Członek zespołu badawczego
 • 2012 | WST Wyższa Szkoła Techniczna, Katowice, Wykładowca
 • 2009 – 2015 | SOFT-PONT Projektowanie i wykonawstwo, Katowice, Asystent projektanta
 • 2008 | FLUID STRUCTURES Engineers and Technical Designers, London, Trainee
 • 2006 – 2007 | Grontmij|Carl Bro, Copenhagen, Structural engineer
UPRAWNIENIA:
 • Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (członek Śląskiej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa w Katowicach)