#2 Monolityczna balustrada

W ramach projektu naukowego przeprowadzonego przeze mnie w Szwecji, wykonałem badanie uderzenia ciałem miękkim (dwuoponowe wahadło o masie 50 kg, zgodne z normą EN 12600) w szklany portfenetr wykonany z monolitycznego szkła hartowanego. Poniżej efekt badania. Badanie dowodzi, że w żadnym wypadku nie można stosować monolitycznego szkła hartowanego jako portfenetr lub wypełnienie balustrady stalowej. Taki element po zniszczeniu nie posiada żadnej nośności poawaryjnej, a fragmenty szkła spadające z wysokości mogą zagrażać przebywającym poniżej użytkownikom budynków lub przechodniom.

Capture